Usluge

Servis medicinske dijagnostičke imaging opreme

Celokupna servisna delatnost obavlja se na način i u skladu sa zahtevima kako proizvođača tako i domaćih propisa.

U servisnoj službi su zaposleni visokokvalifikovani i sertifikovani inženjeri koji su prošli tehničke i aplikativne obuke u relevantnim centrima proizvođača GE Healthcare. Njihovo višegodišnje iskustvo, stečeno znanje i kontinuirano stručno usavršavanje, omogućava da u svakom trenutku odgovore zahtevima korisnika. Svaki serviser na raspolaganju ima službeno vozilo, adekvatne servisne alate, lap top računare, specijalne i originalne instrumente GE Healthcare.

Servisiranje medicinskih aparata navedenog proizvođača obavlja se u garantom i vangarantnom roku, a obuhvata:

(1) Zbog specifičnosti medicinskih uređaja, zahtevi za njihovom sigurnom primenom mnogo su veći nego kod drugih uređaja. Sva električna oprema, pa prema tome i medicinski uređaji mogu izložiti ljude uticaju električne struje i na taj način stvoriti potencijalnu opasnost za bezbednost pacijenta i korisnika. U slučaju medicinskih aparata ova opasnost je veća jer pojedini delovi uređaja, pri upotrebi, dolaze u direktan kontakt sa telom. Upravo iz tih razloga proizvođač je propisao sprovođenje odgovarajućih kontrola i testova na mesečnom,kvartalnom i godišnjem nivou. Kontrolu bezbednosti mogu obavljati samo lica ovlašćena od strane proizvođača.

(2) Korisnik uvek može dobiti savet u pogledu optimalnog korišćenja aparata a u odnosu na vrstu pregleda koju želi da obavi.

(3) Softverskom nadogradnjom (software upgrade) određeni modeli aparata mogu biti podignuti na viši softverski nivo.Na taj način se postojećem aparatu povećavaju performanse,a korisnik dobija veće mogućnosti u radu. Software upgrade može vršiti samo ovlašćeni distributer proizvođača.

(4) Korektivne mere koje preduzima proizvođač za tačno određene modele uređaja. To ne znači su isporučeni aparati bili neispravni prilikom isporuke već da su stalne analize i provere dovele do saznanja da je za pojedine modele moguće postići veći nivo bezbednosti . Implementacija FMI je besplatna za korisnika, a naša obaveza kao distributera je da u ime i po nalogu GE Healthcare sprovedemo ovakve mere. Zbog izuzetne važnosti, FMI je predmet posebne evidencije i izveštavanja

(5) Osnovna,inicijalna, obuka je besplatna i najčešće se obavlja prilikom instalacije uređaja osim ako drugačije nije dogovoreno. Preporuka je da osoblje korisnika koje će raditi odnosno održavati aparat, obavezno prisustvuje i aktivno učestvuje u obuci kako bi kasnije na pravilan način rukovali uređajem i iskoristili sve mogućnosti koje aparat pruža. Dodatna aplikativna obuka nije besplatna i sprovodi se na zahtev svakog korisnika.

(6) Ugradnja originalnih rezervnih delova omogućava funkciju aparata na način kako je to deklarisao GE Healthcare. Za ugrađene rezervne delove dajemo garanciju proizvođača.