Usluge

MD Imaging d.o.o. pruža usluge:
(1) servisiranja medicinske dijagnostičke imaging opreme i
(2) refabrikovanja sondi.