Usluge

Refabrikovanje sondi

Refabrikovane sonde proizvođača GE Healthcare su originalne, korišćene sonde, koje su u procesu refabrikovanja vraćene u svoje prvobitno stanje. Izgled, kvalitet i funkcionalni zahtevi za refabrikovane sonde su isti kao i za odgovarajuće potpuno nove originalne sonde. Proizvođač u procesu refabrikovanja ugrađuje originalne komponente i delove koji su testirani i poseduju relevantne sertifikate.

Proces refabrikovanja sondi proizvođača GE Healthcare

Zašto kupovati refabrikovane sonde?

Visok učinak.

Odličan kvalitet. Isti kvalitet i standardna garancija kao i kod nove sonde. Izuzetk je garancija za TEE sonde za koju proizvođač uobičajeno daje garanciju do 6 meseci.

Isplativost. Niža cena u odnosu na nove sonde. Zahvaljujći nižoj ceni uštedećete od 30 do 50% od cene nove.

Osim cene, mnogo je faktora koje treba uzeti u obzir kada se odlučujete na popravku vaše sonde. Važno je sagledati rizik & kvalitet popravke jer GE , trećim licima, ne dostavlja tehničke specifikacije,sastav materijala ili podatke o sprovedenim testiranjima sondi. Prilikom popravki treća lica se uglavnom oslanjaju na pretpostavke o specifikacijama GE proizvoda i koriste delovima rastavljenih polovnih sondi

Za više informacija preuzmite PDF ili Power Point prezentaciju.