MD Imaging

Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge, osnovano je 1995. godine a od 1997. posluje pod nazivom MD IMAGING. Više od 10 godina smo ovlašćeni distributer kompanije GE Healthcare koja je u svetu poznata po proizvodnji najsavremenije medicinske opreme vrhunskog kvaliteta.

U našem prodajnom programu nalaze se radiološki, ginekološki i kardiološki ultrazvučni aparati kao i denzitometri gore navedenog proizvoizvođača.

MD Imaging raspolaže sopstvenim servisom, koji čine servisni inženjeri obučeni prema standardima i zahtevaima GE Healthcare, a stručno znanje su sticali i kontinuirano usavršavali u relevantnim centrima proizvođača. Shodno tome, naš servis je organizovan tako, da vam, u svakom trenutku pruži vrhunsku uslugu u poslovima instalcije, otklanjanja nedostataka u garantnom i vangarantnom roku, preventivnom održavanju, kao i aplikativnoj obuci.

Više pročitajte na stranici O nama.

Kontakt

  • Sedište:
  • Alekse Nenadovića 1
  • 11000 Beograd
  • Telefon:
  • +381 11 30 88 500
  • Fax:
  • +381 11 34 49 646
  • E-mail
  • office@mdimaging.rs


Važno obaveštenje

ZA KORISNIKE USLUGA

U skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, svako medicinsko sredstvo koje se uvozi i stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije mora biti upisano u registar medicinskih sredstava koji se vodi kod Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS).

Upis u registar mogu izvršiti samo proizvođač medicinskih sredstava, njegov predstavnik, zastupnik ili distributer. U tom smislu, kao distributer proizvođača GE Healthcare, MD Imaging vrši upis i nosilac je dozvole za promet ultrazvučnih aparata, ultrazvučnih sondi i denzitometara ovog proizvođača. Iz toga dalje proizilazi da jedino naša firma može izvršiti njihov uvoz i stavljanje u promet u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Shodno gore navedenom napominjemo da uvoz i nabavka ultrazvučnih aparata, ultrazvučnih sondi i denzitometara preko svakog drugog uvoznika ili dobavljača nije realizovana na zakonit način.


Novosti

Trenutno nema sadržaja u rubrici Novosti